Almadea, prodaja farmacevtskih izdelkov d.o.o.
Martinova ulica 67
1000 Ljubljana, Slovenija

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 

Podjetje ALMADEA d.o.o. je na podlagi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Ur.l. RS, št. 894/20074 s) in določil Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) sprejela naslednji Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju PRAVILNIK).

Namen PRAVILNIKA je seznanitev kupcev, potencialnih kupcev ali obiskovalcev spletnih mest www.menodea.si ali almadea.si z nameni in pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

ALMADEA d.o.o., Martinova ulica 67, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-naslov info@almadea.eu (v nadaljevanju: ALMADEA ali ponudnik ali upravljavec osebnih podatkov) varuje vaše osebne podatke na način, da se zagotavlja njihovo varstvo ves čas poslovanja.

Ta PRAVILNIK se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

ALMADEA upravljavec spletnega mesta www.almadea.si.

PRAVILNIK opisuje, kako zbiramo, opravljamo, prenašamo in razkrivamo osebne podatke naših kupcev in oseb, ki obiščejo spletna mesta iwww.almadea.si ali kadar podatke posredujete na drug način.

 

Katere osebne podatke obdelujemo?

 • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, lokacija);
 • kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (elektronski naslov (email), telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali email komunikacije.
 • kanal in kampanja – način pridobitve člana oziroma vir, preko katerega je uporabnik prišel v stik z upravljalcem (spletna stran in oglasna kampanja oziroma akcija);
 • podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu)
 • osebne podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda z izpolnitvijo obrazcev, npr. v okviru nagradnih iger ali uporabe konfiguratorjev za identifikacijo optimalnih izdelkov za uporabnikove potrebe;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda upravljavcu ob podani zahtevi na določene storitve, kolikor so ti podatki potrebni za izvajanje storitve. Ponudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite ali v to privolite, npr. preko uporabe spletne strani, ob naročilu izdelkov ali storitev, ko se naročite na prejemanje e-novic, sodelujete v nagradni igri itd. Upravljavec vase podatke obdeluje tudi, kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga, pogodbena podlaga ali kadar ima za obdelavo zakonit interes.

Vaše osebne podatke pridobivamo tudi na podlagi uporabe piškotkov na naši spletni strani. 

Upravljavec zbira le tiste osebne podatke, ki so ustrezni in potrebni za to, da se izpolnijo nameni za katere se ti podatki obdelujejo.

 

Osebne podatke obdelujemo za enega ali več navedenih namenov:

 1. Komuniciranje glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja.

Sem spadajo obvestila vezana na povpraševanja, reševanje pritožb, izpolnjevanje anket o zadovoljstvu ipd. Navedeno obdelavo izvajamo na podlagi zakonitega interesa zagotavljanja učinkovite komunikacije in uspešnega poslovanja podjetja v razmerju do uporabnikov.

 1. Sklenitev in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe.

Sklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s ponudnikom, vključno s ponudnikovo izpolnitvijo vaših naročil (dobavo produktov in zagotovitvijo storitev), komunikacijo z vami, preveritvijo vaših plačil in izpolnitvijo drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti. Osebne podatke obdelujemo na podlagi pogodbe in pred pogodbenega odnosa. 

 1. Neposredno obveščanje o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko emaila ali SMS-a.

V podjetju ALMADEA kupce obveščamo o svojih izdelkih, storitvah in vsebinah. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov. Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na email naslov info@almadea.eu. 

 1. Splošna statistična obdelava podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih (kontaktih) za namene internih analiz prodaje, ponovnih nakupov, agregatnega obnašanja kupcev, optimizacije oglaševanja in poslovne optimizacije.

V podjetju ALMADEA. izvajamo splošno statistično obdelavo podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih (kontaktih), na podlagi katere izvajamo interne analize prodaje, ponovnih nakupov in agregatnega obnašanja kupcev ter spremljamo in optimiziramo svojo poslovno učinkovitost in optimiziramo svoje oglaševanje, npr.:

 • Spremljamo prodajo po naših prodajnih kanalih 
 • Spremljamo koliko kupcev izvaja ponovne nakupe, kako hitro in v kolikšni vrednosti
 • Spremljamo splošne statistične prodajne podatke, kot so povprečna vrednost košarice, število izdelkov na naročilu in podobno
 • Spremljamo odzive na elektronsko pošto, različna oglasna sporočila (TV oglasi, radijski oglasi, spletni oglasi) in na podlagi tega optimiziramo svoje oglaševanje (se odločamo kaj, kje, komu in kako oglaševati)

Tovrstno statistično spremljanje nam omogoča splošno optimizirati poslovanje in oglaševanje ter na podlagi tega uporabnikom tudi nuditi cenovno dostopne izdelke in storitve. Navedeno obdelavo osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa uspešnega poslovanja ponudnika ter zagotavljanje kvalitetnih storitev uporabnikom.

 1. Avtomatsko email komuniciranje z uporabnikom na podlagi njegovega oz. njenega začetka spletnega nakupnega procesa.

V podjetju ALMADEA na podlagi svojega zakonitega interesa potencialnim kupcem, ki so v nakupovalno košarico dodale izbrane izdelke, a nakupa niso zaključile, občasno pošljemo email sporočila vezana na njihov nezaključen nakup, s ciljem poskusa zaključitve nakupa oziroma nudenjem pomoči in informacij v zvezi s tem. Če tega ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na email naslov info@almadea.eu.

 1. Osnovno prilagojeno komuniciranje (preko emaila, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) s popusti, ponudbami in vsebinami.

V okviru osnovnega prilagojenega komuniciranja vam skušamo predstaviti ustrezne ponudbe, popuste in druge vsebine, ki bi vam bile lahko zanimive na podlagi vaših preteklih interakcij z nami.

Za to uporabljamo naslednje vaše podatke:

 • Demografski podatki (spol, starost)
 • Zgodovina nakupov (kupljeni izdelki, število nakupov)
 • Enostavno obravnavanje obnašanja na ALMADEA spletnih mestih (ogled posameznih izdelkov ali vsebin, ki lahko sproži pošiljanje prilagojenih sporočil), brez uporabe teh podatkov za tvorjenje uporabniških profilov

Pri tem se ne posvečamo podatkom posameznika, temveč izvajamo agregatno obdelavo večjih skupin.

Na podlagi teh podatkov je nato lahko odvisno, katera sporočila boste prejeli od nas.

 • Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na email naslov info@almadea.eu. 
 1. Uporaba Facebook oglaševalskega orodja Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”)

Pri spletnem oglaševanju uporabljamo tudi storitev Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”), in sicer v sklopu pridobljenega soglasja za komuniciranje s prilagojenimi ponudbami in vsebinami na podlagi uporabnikovega profila.

Ta storitev deluje na sledeči način:

 • Vaš email naslov, ki smo ga od vas pridobili tekom vašega nakupa ali vašega prostovoljnega vnosa, naložimo na Facebook.
 • Facebook izvede primerjavo med vašim email naslovom in svojo bazo uporabnikov in ugotovi, ali ste Facebook uporabnik.
 • Če niste Facebook uporabnik, potem se z vašim email naslovom ne zgodi nič in Facebook z njim ne izvaja nobenih aktivnosti.
 • Če pa ste Facebook uporabnik, pa vas bo Facebook dodal na novo ustvarjeni seznam prilagojenih občinstev, ki bo samo in izrecno nam omogočal, da tej skupini uporabnikov na Facebooku prikazujemo prilagojene oglase.
 • Na podlagi tega vam lahko na Facebooku prikazujemo bolj usmerjene in vam prilagojene oglase ter predvsem dodatne popuste. Izvajanje tega iz naše strani lahko kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na email naslov info@almadea.eu ali na 031 385 118.
 1. Uporaba spletnega računa in dostop do informacij v okviru GDPR.

Vaše osebne podatke obdelujemo za zagotovitev dostopa in uporabe vašega uporabniškega računa pri ponudniku, ki vam omogoča, da dostopate do osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas in urejate podana soglasja. Prav tako lahko v okviru tega profila dostopate do podatkov o preteklih naročilih, ki ste jih opravili pri vas. Osebne podatke obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa.

 1. Komuniciranje z vam prilagojenimi ponudbami in vsebinami na podlagi vašega profila. 

Na podlagi vašega soglasja ponudnik izvaja tudi personalizirano komuniciranje, ki se izvaja preko različnih kanalov komuniciranja (preko emaila, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij).

Ker vam želimo ponuditi najboljše možne ponudbe in vsebine, prilagojene točno vašim potrebam, z vašim soglasjem oblikujemo vaš profil, ki je osnova za personalizirano komuniciranje.

Za to lahko uporabljamo naslednje vaše podatke:

 • Demografski podatki (spol, datum rojstva oz. starost, naslov)
 • Zgodovina vaših nakupov (kupljeni izdelki, čas nakupa, število nakupov)
 • Odgovori v različnih vprašalnikih na ALMADEA spletnih mestih
 • Obnašanje na ALMADEA spletnih mestih (ogled posameznih izdelkov ali vsebin, dodajanje izdelkov v nakupovalno košarico, internetne transakcije)
 • Vaši odzivi (odprtje sporočila, klik na povezavo, nakup) na različna sporočila, ki vam jih pošiljamo.

Na podlagi tega uporabniškega profila je nato lahko odvisno, kakšne vsebine in ponudbe boste prejemali od nas:

 • Katere izdelke in vsebine vam bomo predstavili 
 • Kakšne ponudbe boste prejeli 
 • Kako pogosto vam bomo pošiljali sporočila in preko katerih kanalov komuniciranja

Če ste za tovrstno obdelavo podali soglasje in sedaj tega več ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih ali s pisno zahtevo na email naslov naslov info@almadea.eu ali na 031 385 118.

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago),
 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za izvedbo naročila, ki ste ga pri nas oddali ali ker ste od nas želeli ponudbo,
 • ob plačilu s plačilno oz. kreditno kartico obdelamo običajno količino podatkov, ki je nujno potrebna, da se izvede plačilna transakcija,
 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za določen namen, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete (npr. za prilagojeno obveščanje o naši ponudbi, ki temelji na oblikovanju skupin),
 • podatke, ki jih pridobimo z uporabo piškotkov, ki so nujni za delovanje posameznega spletnega mesta,
 • podatke, ki jih pridobimo z uporabo naprednejših piškotkov, za katere ste podali svojo privolitev,
 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (primer bi lahko bil, ko vam pošljemo elektronsko pošto v primeru, da ste zapustili nakupovalno košarico na naši spletni strani brez dokončanja nakupa).

 

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi?

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oziroma do preklica te privolitve z vaše strani. Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje. Podatke, ki so potrebni za obdelavo vašega naročila pri nas, hranimo še 5 let od izpolnitve naročila. Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

 

Prostovoljnost posredovanja podatkov

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, vam ne moremo dostaviti vaših naročenih izdelkov in izdati računa. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje pomeni nezmožnost dostave naročenih izdelkov in izdaje računa, vam bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

 

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven podjetja Almadea d.o.o.) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov, in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t. i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • računovodski servis,
 • vzdrževalci IT-sistemov,
 • ponudnik plačilnega sistema Stripe
 • ponudniki storitev trženja,
 • ponudniki pošiljanja elektronskih poštnih sporočil.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke lahko posredujemo državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka iz njihove pristojnosti.

 

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki in kako lahko prekličete privolitev za obdelavo?

Glede osebnih podatkov lahko od nas kadar koli zahtevate:

 • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke,
 • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem skupin ter razloge zanj kot tudi pomen in kaj taka obdelava pomeni za vas,
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki),
 • popravek netočnih osebnih podatkov,
 • omejitev obdelave, kadar:
 • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov,
 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali,
 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega oglaševanja, vključno z oblikovanjem skupin,
 • pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Če ne želite več biti obveščeni o izdelkih, ki jih trži podjetje Almadea d.o.o. nam to sporočite na info@almadea.eu. ali na naslov Almadea, d.o.o., Martinova ulica 67, 1000 Ljubljana. Prav tako na ta naslov sporočite svoja vprašanja, pomisleke in zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

 

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati. Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

 

Datum: 17. 11. 2020

ALMADEA d.o.o.
Mateja Štempelj